TEAM

kunjian-cui
Kunjian Cui
Director
cof
Jian Zhang
Project Manager
bty
Jiaxin Chen
Site Manager
yuan-cui-1
Yuan Cui
Quality Supervisor
Alan Huang_副本
Xun Huang
Site Foreman
bty
Peng Yin
Logistics Manager
Xiaoyan Han
Xiaoyan Han
Contracts Administrator
Jiannan Yang
Jiannan Yang
Contract Administrator
cof
Zhen Tian
Project Assistant & Accounts Manager
weijin-yang-1
Weijin Yang
Accounts
Jiawen Song 1
Jiawen Song
Accounts