TEAM

kunjian-cui
Kunjian Cui
Director
cof
Jian Zhang
Project Manager
bty
Jiaxin Chen
Site Manager
yuan-cui-1
Yuan Cui
Quality Supervisor
bty
Peng Yin
Logistics Manager
Jiannan Yang
Jiannan Yang
Contract Administrator
Xiaoyan Han
Xiaoyan Han
Contracts Administrator
cof
Zhen Tian
Project Assistant
weijin-yang-1
Weijin Yang
Accounts
Jiawen Song 1
Jiawen Song
Assist Accounts